Obvestilo: licitacija vrednejših lesnih sortimentov. | TISA Domžale

Sporočamo, da se bo tudi v začetku naslednjega leta, 2024, izvedla licitacija vrednejših lesnih sortimentov.

Obvestilo: licitacija vrednejših lesnih sortimentov.

Sporočamo, da se bo tudi v začetku naslednjega leta, 2024, izvedla licitacija vrednejših lesnih sortimentov.

Pošiljam načrt programa izvedbe 18. licitacije v Slovenj Gradcu: 
Dovoz lesa na licitacijo bo potekal od 3. 1. do 19. 1. 2024. 
Ogled za kupce in oddaja ponudb bo potekala od 26. 1. do 7. 2. 2024. 
Javno odpiranje ponudb bo 7. 2. 2024, ob 10. uri. 
Odprta vrata licitacije bodo 27. 2. 2024. 
Odvoz lesa bo potekal od 28. 2. do 20. 3. 2024. 

Za člane društva sta predvsem pomembna dva dogodka: čas dovoza lesa na mesto licitacije, ki bo možen od 3. 1. do 19. 1. 2024, ter dan odprtih vrat, ki bo 27. 2. 2024. Na ta dan bomo organizirali avtobusni prevoz v Slovenj Gradec. 

Društvo lastnikov gozdov tisa Domžale