Razrez hlodovine - žage

Seznam naših članov, ki opravljajo razrez hlodovine  1. Mizarske storitve s.p.    Andrej Avbelj    Videm 5  1225 Lukovica   tel. 041 832 562 email: 2. Štefan Brvar    Trojane 10 1222 Trojane tel. 041 535 883 email:    3. Grega Gorišek    V Zideh 3   1222 Trojane  051 344 436 email: 4. Franc Bokal     Limovce 12     1222 Trojane         tel. 040 366 441     email:

Razrez hlodovine - žage

Seznam naših članov, ki opravljajo razrez hlodovine 

1. Mizarske storitve s.p.
   Andrej Avbelj 
  Videm 5
 1225 Lukovica

  tel. 041 832 562
email:

2. Štefan Brvar
   Trojane 10
1222 Trojane

tel. 041 535 883
email:   

3. Grega Gorišek
   V Zideh 3
  1222 Trojane

 051 344 436
email:

4. Franc Bokal
    Limovce 12
    1222 Trojane
   
    tel. 040 366 441
    email: