Članstvo | TISA Domžale

O članstvu

Kdo je lahko član našega društva

Član našega društva lahko postane vsak, ki izrazi željo za pridružitev k našem društvu in ga zanima gozdarska problematika na omenjenm področju. 

NAŠI CILJI

  • izobraževanja za gospodarjenje z gozdom v obliki tečajev, predavanj in ekskurzij
  • skupna nabava osebne varovalne in zaščitne opreme ter strokovne literature
  • pomoč pri prodaji več vrednega lesa na licitaciji v Slovenj Gradcu
  • svetovanje in pomoč pri ukrepih za povečanje prodajne vrednosti okroglega lesa s pravilnim krojenjem