O društvu | TISA Domžale

O društvu

Društvo lastnikov gozdov tisa Domžale

Društvo lastnikov gozdov tisa Domžale je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje, ki vključuje in povezuje lastnike gozdov na območju občin Lukovica, Domžale, Moravče, Trzin, Mengeš in Dol pri Ljubljani. Ustanovljeno je bilo leta 2007 zaradi boljšega medsebojnega poznavanja, izmenjave izkušenj in nudenja pomoči med lastniki gozdov. Naše glavne dejavnosti so: izobraževanja za gospodarjenje z gozdom v obliki tečajev, predavanj in ekskurzij, skupna nabava osebne varovalne in zaščitne opreme ter strokovne literature, pomoč pri prodaji več vrednega lesa na licitaciji v Slovenj Gradcu ter svetovanje in pomoč pri ukrepih za povečanje prodajne vrednosti okroglega lesa s pravilnim krojenjem.  
 
undefined