TISA Domžale | Društvo lastnikov gozdov

Društvo lastnikov gozdov Tisa Domžale je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje, ki vključuje in povezuje lastnike gozdov na območju občin Lukovica, Domžale, Moravče, Trzin, Mengeš in Dol pri Ljubljani.

PROSTORNINSKI LES

 
S pojmom prostorninski les označujemo ves les, ki se uporablja za ogrevanje. V skupino prostorninski les spadajo drva, polena, cepanice, okroglice in sekanci. To je les, ki je razžagan in po potrebi cepljen z ostrimi sekalnimi ali cepilnimi napravami.

Les za energetske potrebe lahko pridobimo iz gozda, nasadov, kot stranski proizvod iz lesnopredelovalne industrije ter iz odsluženega lesa.  
 

OKROGLI LES

 
Okrogli les je les višje vrednosti.Ta les je vsestransko uporaben v gradbeni in lesni industriji. Gre za hlodovino spodnje polovice debla drevesa.

Vrednost lesa pri iglavcih, predvsem pa pri listavcih je zelo odvisna od pravilnega krojenja lesa ob upoštevanju temeljnih zahtev standardov. S pravilnim krojenjem se izrežejo oz. izločijo napake v lesu, kot so: prelom, rogovila, velika koncentracija grč, idr.
  
 

DOBRODOŠLI PRI NAS!

 
Društvo lastnikov gozdov tisa Domžale je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje, ki vključuje in povezuje lastnike gozdov na območju občin Lukovica, Domžale, Moravče, Trzin, Mengeš in Dol pri Ljubljani. Ustanovljeno je bilo leta 2007 zaradi boljšega medsebojnega poznavanja, izmenjave izkušenj in nudenja pomoči med lastniki gozdov. Naše glavne dejavnosti so: izobraževanja za gospodarjenje z gozdom v obliki tečajev, predavanj in ekskurzij, skupna nabava osebne varovalne in zaščitne opreme ter strokovne literature, pomoč pri prodaji več vrednega lesa na licitaciji v Slovenj Gradcu ter svetovanje in pomoč pri ukrepih za povečanje prodajne vrednosti okroglega lesa s pravilnim krojenjem.  
PREBERITE VEČ O NAŠEM DRUŠTVU

POSEBNA PONUDBA

 
POSEBNA PONUDBA
Člani našega društva se ukvarjajo predvsem s pridobivanjem gozdnih lesnih sortimentov ter proizvodnjo prostorninskega lesa in drv. V društvu imamo tudi člane, ki proizvajajo sekance za kurjavo.